FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA VAL
(st.)
(st.)
(Planoformat: 296 x 210)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1 000 st. 1 100 st. 1 200 st. 1 300 st. >>
90g Offsetpapper 3 423 1 3 637 1 3 851 1 4 064 1 4 281 1 4 499 1 4 713 1
120g offset-papper 3 495 1 3 722 1 3 937 1 4 165 1 4 395 1 4 617 1 4 845 1
200g offset-papper 4 073 1 4 374 1 4 683 1 4 989 1 5 295 1 5 606 1 5 914 1
300g offset-papper 4 384 1 4 729 1 5 076 1 5 427 1 5 779 1 6 130 1 6 482 1
135g Återvunnet papper 3 704 1 3 957 1 4 205 1 4 459 1 4 717 1 4 972 1 5 223 1
170g Återvunnet papper 3 832 1 4 102 1 4 369 1 4 639 1 4 913 1 5 188 1 5 458 1
250g Återvunnet papper 4 538 1 4 909 1 5 279 1 5 650 1 6 020 1 6 396 1 6 774 1
130g Silk-papper 2 788 3 2 996 3 3 199 3 3 402 3 3 613 3 3 823 3 4 031 3
170g Silk-papper 2 873 3 3 090 3 3 310 3 3 527 3 3 749 3 3 971 3 4 188 3
250g Silk-papper 3 409 3 3 697 3 3 993 3 4 286 3 4 579 3 4 877 3 5 178 3
350g Silk-papper 3 639 3 3 959 3 4 289 3 4 611 3 4 941 3 5 269 3 5 601 3
275g Gmund Verge White 9 540 1 10 602 1 11 667 1 12 732 1 13 812 1 14 894 1 15 979 1
275g Gmund Verge Creme 9 540 1 10 602 1 11 667 1 12 732 1 13 812 1 14 894 1 15 979 1
260g Chromokartong 4 264 3 4 598 3 4 934 3 5 140 3 5 606 3 5 944 3 6 183 3
Plast, 125 mikron 6 269 1 6 874 1 7 476 1 8 078 1 8 698 1 9 315 1 9 932 1
Plast, 250 mikron 7 976 1 8 812 1 9 647 1 10 483 1 11 341 1 12 201 1 13 059 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck