FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA VAL
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1000 st. 1100 st. 1200 st. 1300 st. >>
90g Offsetpapper 3 464 1 3 674 1 3 889 1 4 105 1 4 323 1 4 542 1 4 760 1
120g offset-papper 3 536 1 3 761 1 3 983 1 4 211 1 4 439 1 4 670 1 4 895 1
200g offset-papper 4 142 1 4 451 1 4 760 1 5 073 1 5 385 1 5 700 1 6 016 1
300g offset-papper 4 401 1 4 745 1 5 091 1 5 441 1 5 788 1 6 141 1 6 494 1
135g Återvunnet papper 3 689 1 3 936 1 4 180 1 4 426 1 4 679 1 4 929 1 5 173 1
170g Återvunnet papper 3 808 1 4 070 1 4 329 1 4 592 1 4 860 1 5 126 1 5 388 1
250g Återvunnet papper 4 489 1 4 848 1 5 210 1 5 569 1 5 928 1 6 294 1 6 659 1
130g Silk-papper 2 802 3 3 008 3 3 211 3 3 414 3 3 624 3 3 830 3 4 036 3
170g Silk-papper 2 887 3 3 102 3 3 318 3 3 536 3 3 752 3 3 973 3 4 189 3
250g Silk-papper 3 411 3 3 699 3 3 989 3 4 279 3 4 573 3 4 870 3 5 163 3
350g Silk-papper 3 636 3 3 952 3 4 276 3 4 598 3 4 920 3 5 248 3 5 575 3
275g Gmund Verge White 9 476 1 10 525 1 11 578 1 12 630 1 13 695 1 14 766 1 15 838 1
275g Gmund Verge Creme 9 476 1 10 525 1 11 578 1 12 630 1 13 695 1 14 766 1 15 838 1
260g Chromokartong 4 386 3 4 735 3 4 982 3 5 054 3 5 785 3 5 997 3 6 063 3
Plast, 125 mikron 6 259 1 6 859 1 7 459 1 8 055 1 8 670 1 9 282 1 9 895 1
Plast, 250 mikron 7 943 1 8 770 1 9 595 1 10 422 1 11 272 1 12 124 1 12 974 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck, 4: Storformat, 5: Rotationstryck, 6: Inkjet