FOLDRAR

Här hittar du marknadens lägsta priser på foldrar!


  Toppkvalitet med färgtryck på en eller två sidor
  Från 90 g till 350 g papper
  Många användningsområden
 
Produktionstid Klicka på ett pris för aktuellt datum
Betalning Efter mottagande
Miljö Ja, Svanenmärkt
DINA VAL
(st.)
(st.)
Alla priser är angivna utan moms
Gratis Frakt
Type << 700 st. 800 st. 900 st. 1000 st. 1100 st. 1200 st. 1300 st. >>
90g Offsetpapper 3 466 1 3 679 1 3 898 1 4 117 1 4 338 1 4 562 1 4 783 1
120g offset-papper 3 547 1 3 777 1 4 002 1 4 237 1 4 470 1 4 705 1 4 935 1
200g offset-papper 4 176 1 4 494 1 4 813 1 5 134 1 5 455 1 5 778 1 6 101 1
300g offset-papper 4 466 1 4 821 1 5 181 1 5 544 1 5 904 1 6 269 1 6 635 1
135g Återvunnet papper 3 704 1 3 957 1 4 205 1 4 459 1 4 717 1 4 972 1 5 223 1
170g Återvunnet papper 3 832 1 4 102 1 4 369 1 4 639 1 4 913 1 5 188 1 5 458 1
250g Återvunnet papper 4 538 1 4 909 1 5 279 1 5 650 1 6 020 1 6 396 1 6 774 1
130g Silk-papper 2 816 3 3 026 3 3 234 3 3 445 3 3 658 3 3 871 3 4 084 3
170g Silk-papper 2 910 3 3 135 3 3 357 3 3 582 3 3 807 3 4 034 3 4 258 3
250g Silk-papper 3 462 3 3 760 3 4 060 3 4 361 3 4 664 3 4 972 3 5 278 3
350g Silk-papper 3 717 3 4 047 3 4 386 3 4 724 3 5 059 3 5 404 3 5 746 3
275g Gmund Verge White 9 540 1 10 602 1 11 667 1 12 732 1 13 812 1 14 894 1 15 979 1
275g Gmund Verge Creme 9 540 1 10 602 1 11 667 1 12 732 1 13 812 1 14 894 1 15 979 1
260g Chromokartong 4 439 3 4 797 3 5 056 3 5 140 3 5 880 3 6 104 3 6 183 3
Plast, 125 mikron 6 269 1 6 874 1 7 476 1 8 078 1 8 698 1 9 315 1 9 932 1
Plast, 250 mikron 7 976 1 8 812 1 9 647 1 10 483 1 11 341 1 12 201 1 13 059 1
1: Digitaltryck, 2: Offsettryck, 3: Samtryck